Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, prin intermediul site-ului nostru web.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.
Cine suntem
Acest site este administrat de S.C. 4U COMPANY S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Bucureşti, Strada Londra nr. 16, ap. 6, cod unic de înregistrare fiscală RO14529231.
S.C. 4U COMPANY S.R.L. controleaza activităţile de prelucrare a datelor dvs. personale, in calitate de Operator de Date, in sensul Regulamentului EU 2016/679, regulament disponibil la adresa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
 
 
Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
Colectăm prin intermediul site-ului web, adresa de e-mail, nume si telefon, necesare in vederea completării formularelor: solicită ofertă, contact si ȋnscriere newsletter.
Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti si a furniza serviciile si produsele solicitate de la noi.
Folosim aceste date pentru a vă transmite oferte si pentru a vă livra astfel serviciile alese de dvs.. Ne bazăm in acest caz pe executarea unui contract ca temei al prelucrării datelor personale, dat fiind că de fiecare dată cȃnd alegeţi opţiunile de mai sus sunteţi de acord cu termenii si condiţiile de realizare a acelui serviciu.
Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dvs. sunt:
numele, adresa de e-mail, telefonul, CNP-ul, data si locul naşterii, naţionalitatea, seria si data emiterii/expirării documentului de călătorie (carte de identitate sau paşaport), preferinţe cu privire la limba vorbită la bordul navelor in cazul croazierelor, datele de contact a unei persoane apropiate ce rămane ȋn ţară pe perioada sejurului si care poate fi contactată in situaţiile de urgenţă, date de facturare, date bancare, precum si alte date cu caracter personal furnizate catre S.C. 4U COMPANY S.R.L., după cum este necesar pentru ȋndeplinirea scopurilor de mai sus.
 
Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Datele colectate sunt folosite pentru a raspunde solicitarilor primite prin intermediul formularelor mentionate mai sus si pentru finalizarea procesului de rezervare.
Exista posibilitatea sa prelucram unele dintre datele dvs. personale in contextul furnizarii serviciilor in baza obligatiilor legale provenite din legislatia care reglementeaza activitatea furnizorilor de servicii din aria financiar contabila sau din alte prevederi legale specifice care guverneaza activitatea noastra. In acest caz, motivele pentru prelucrarea acestor date tin de obligatia legala pe care o avem.
De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact (e-mail) pentru a va furniza serviciul de Newsletter, numai daca v-ati abonat la un astfel de serviciu si, prin urmare, v-ati exprimat in prealabil consimtamantul explicit pentru o astfel de prelucrare a datelor dvs.
Puteti oricand sa va retrageti consimtamantul, exprimandu-va optiunea de a nu mai primi astfel de informatii prin urmatoarele modalitati: dezabonare de la newsletter sau transmiterea unui e-mail la adresa office@4utravel.ro.
Pagina web www.4utravel.ro colectează ȋn mod automat anumite informaţii, pe care le stochează ȋn rapoartele sale de trafic. Informatiile despre care vorbim pot include IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitati, regiunea sau localizarea generala de unde accesati paginile web, precum si tipul de browser, sistem de operare ori de dispozitiv de pe care accesati.
Utilizam aceaste informatii in temeiul interesului nostru legitim de a observa in ce masura paginile noastre web corespund nevoilor de afisare ale dispozitivului dvs. particular, pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci cand livreaza pagini catre anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendinte, a observa modul in care utilizatorii pot naviga mai bine in paginile noastre.
Nu prelucram datele dvs. personale in alte scopuri secundare decat cele pentru care au fost colectate initial, fara un consimtamant prealabil, fara un interes legitim sau fara un temei legal.
 
Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
In anumite circumstante, vom partaja datele personale cu terte parti:
Parteneri furnizori - In functie de serviciile pe care doriti sa le rezervati, informatiile pe care vi le solicitam ca parte a procesului de rezervare, vor fi partajate cu partenerii nostri furnizori (linii de croaziera, linii aeriene, companii hoteliere, companii de transport persoane, companii de asigurari si procesatori de plata cu cardul) pentru a fi procesate in vederea indeplinirii procesului de rezervare.
Furnizori terti de servicii – este posibil sa folosim furnizori de servicii pentru a prelucra datele dvs. personale in numele nostru. In aceasta categorie pot fi incluse servicii precum: servicii de contabilitate, transmiterea de materiale de marketing, servicii specifice evenimentelor, conferintelor etc. Va asiguram ca am semnat cu toti furnizorii terti de servicii acorduri de prelucrare a datelor personale si clauze de confidentialitate in vederea protectiei datelor dvs. si ca nu le permitem utilizarea acestora in alte scopuri.
Autoritati competente – in cazul unor cereri intemeiate pe prevederi legale, furnizam datele dvs. catre autoritatile competente, atunci cand aceasta este strict necesara pentru detectarea unor fraude, fapte penale si, in general, atunci cand prevederile legale ne impun conformarea unei astfel de cerinte.
Atunci cand ne solicitati expres acest lucru sau ne autorizati in mod expres dezvaluirea datelor dumneavoastra.
In cazul unor situatii urgente sau cazuri de forta majora.
In cazul in care dezvaluirea este necesara pentru a solutiona litigii, pentru a fi constatat sau exercitat un drept in instanta.
Va asiguram ca datele dvs. nu sunt facute publice si nu sunt vandute catre nici o alta entitate, persoana fizica sau juridica.
Nu transferam datele dvs. personale catre organizatii internationale sau tari in afara Spatiului Economic European.
Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja si securiza datele personale, vizand in mod special prevenirea prelucrarii neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.
Am implementat masuri pentru identificarea riscurilor, pentru prevenirea si/sau descoperirea breselor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate si a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea acestora si recuperarea datelor personale.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație folosind tehnologia HTTPS (SSL), asigurand astfel confidentialitatea informatiilor pe care le furnizati.
Ștergerea si pastrarea datelor dvs. personale
Limitam durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse la cunostinta.
Revizuim necesitatea pastrarii in continuare a datelor dvs personale. Anual vom analiza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si continuarii prelucrarii doar pentru datele al caror scop al prelucrarii este actual.
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
Este posibil sa pastram datele dvs personale in cazul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.
In cazul in care pastrarea datelor dvs. personale este necesara in scopuri specificate de lege, putem pastra in continuare aceste date.
Drepturile dvs. in legatura cu datele personale
Vizitatorii site-ului, beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre S.C. 4U COMPANY S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, ;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.
Puteti sa va exercitati oricare dintre drepturile dvs. mentionate mai sus in legatura cu prelucrarea datelor personale si sa aflati mai multe despre acestea, prin trimiterea unui mesaj al adresa de email: office@4utravel.ro
Ne angajăm sa tratăm ȋntotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenţie şi să răspundem ȋntrebărilor pe care le aveţi ȋn cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitări valide. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci cand este necesar, ţinȃndu-se seama de complexitatea si numărul cererilor.

De asemenea, vă reamintim că aveţi dreptul să depuneţi plȃngeri legate de protecţia datelor dvs. personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal, avand pagina web: http://dataprotection.ro
Document de informare a utilizatorilor despre prezența cookie-urilor pe site-urile web ale 4U COMPANY SRL. Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor din site-urile 4U COMPANY SRL.
Ce este un cookie?
Un cookie este un fișier text care conține informații descărcate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați (pentru prima dată) un site web. Acel cookie este trimis înapoi la fiecare vizită ulterioară către site-ul web de origine sau către alt site web care îl recunoaște. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site web să recunoască un dispozitiv și vă oferă o experiență mai eficientă și personalizată.
Ce NU este un cookie?
Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.
Ce tipuri de cookie sunt utilizate?
4U COMPANY SRL folosește pe site-urile sale atât cookie-uri proprietare cât și cookie-uri terțe.
Cookie-urile proprietare sunt cookie-uri utilizate de 4U COMPANY SRL când vizitați unul dintre site-urile noastre web și sunt de următoarele tipuri: tehnice, de sesiune și funcționale:
Cookie-urile tehnice sunt esențiale pentru funcționarea corectă a site-ului web. Aceste cookie-uri vă permit să navigați între diferite secțiuni ale site-ului web și să utilizați funcții specifice.
Cookie-urile de sesiune sunt cookie-uri temporare care vă permit să navigați simplu și rapid pe site.
Cookie-urile funcționale monitorizează funcționarea corectă a site-ului web și îi permit acestuia să țină minte opțiunile dvs. (de ex., data sosirii, data plecarii sau tipul de camera). Acestea oferă funcții îmbunătățite și personale, care vă ajută să nu mai selectați opțiunile de fiecare dată când vizitați pagina de rezervare.
Cookie-urile terțe sunt module cookie care sunt utilizate de 4U COMPANY SRL când vizitați unul dintre site-urile noastre web și sunt de următoarele tipuri:
Cookie-urile de performanță (Google Analytics, Clicky): colectează informații anonime și centralizate despre comportamentul dumneavoastră online (tipul de browser, adresa IP, sistemul de operare utilizat, numele domeniului site-ului pe care l-ați vizitat și momentul părăsirii site-ului, data și ora la care ați vizitat un site web, etc.) în scopuri statistice și pentru generarea profilurilor vizitatorilor.
Cookie-urile pe care la folosim noi nu colectează date care să vă dezvăluie identitatea și, de aceea, nu vă putem identifica cu ajutorul lor. Site-urile noastre web pot conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt deținute/administrate de 4U COMPANY SRL (conținut terț, linkuri și plug-in-uri). 4U COMPANY SRL nu își asumă responsabilitatea pentru practicile de confidențialitate aplicate de aceste site-uri web.
Cum vă exprimați acordul?
Când vizitați pentru prima dată site-urile noastre, în partea de jos a ecranului este afișat un banner cu un mesaj despre cookie. Dacă dați click pe butonul „Accept” sau continuați să vizitați site-ul, atunci vă exprimați acordul implicit pentru utilizarea cookie-urilor conform prezentei politici de utilizare a cookie-urilor, cu excepția cazului în care v-ați setat browserul astfel încât să respingă cookie-urile (vezi mai jos).
Cum respingeți cookie-urile?
Puteți să vă retrageți în orice moment acordul ștergând cookie-urile din browser.
Aceste setări se găsesc de obicei în meniul 'opțiuni' sau 'preferințe' din browser. Pentru a înțelege aceste setări, ar putea fi utile următoarele linkuri (sau accesați opțiunea 'Ajutor' din browser pentru mai multe detalii):
Schimbarea setărillor din browser pentru a respinge cookie-urile poate influența modul în care ne accesați site-ul web și este posibil să vă fie respins accesul la anumite secțiuni ale acestuia. Puteți schimba în orice moment setările browserului.
https://anpc.ro
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR
Telefonul consumatorului
0219551
Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului